Η εταιρεία μεταφορική Πετρούπολης, δεν αναλαμβάνει μόνο μεταφορές - μετακομίσεις και διανομές αντικειμένων, αλλά και την αποθήκευση των προσωπικών αντικειμένων και των οικοσυσκευών σας, καθώς και αποθηκεύσεις επαγγελματικών εξοπλισμών και εμπορευμάτων, για όσο χρόνο χρειάζεται ο πελάτης μας (προσωρινής ή μακροχρόνιας αποθήκευσης).

Τα προς αποθήκευση αντικείμενα ή εμπορεύματα, συσκευάζονται πάντα με ασφάλεια, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή φύλαξη τους, μακρυά από ρίπους και υγρασία, μακρυά από πιθανούς κινδύνους, καθώς ο αποθηκευτικός μας χώρος πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας.

Για την καλύτερη και πιο ασφαλή αποθήκευση των αντικειμένων σας, ο αποθηκευτικός μας χώρος φυλάσσεται όλο το 24ωρο, διαθέτει συστήματα συναγερμού πυρόσβεσης, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και κάμερες ασφαλείας.