Η εμπειρία μας στην μεταφορική Πετρουπολης δείχνει ότι η χρήση εξειδικευμένου προσωπικού το οποίο είναι μόνιμα απασχολούμενο στο γραφείο μετακομίσεων ενδείκνυται για μετακομίσεις πλήρους οικοσκευής. Αυτό συμβαίνει διότι τα άτομα που χρησιμοποιεί ο μεταφορέας έχουν την εμπειρία αλλά κυρίως έχουν συναίσθηση της ευθύνης που αναλαμβάνουν για την σωστή και χωρίς ζημιές μετακόμιση.

Ο επαγγελματίας μεταφορέας που ασχολείται με τις μετακομίσεις ή τις μεταφορές έχει φροντίσει να μεταδώσει στο προσωπικό του το γεγονός πως κάθε έπιπλο, κάθε μικροαντικείμενο είναι κομμάτι της ζωής μιας οικογένειας και ως εκ τούτου υπάρχει αυτό που ονομάζουμε «συναισθηματική αξία». Η συναισθηματική αξία δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί εύκολα να μεταφραστεί σε χρήμα άρα σε περίπτωση ζημιάς δεν μπορεί να αναπληρωθεί με την καταβολή ενός χρηματικού αντίτιμου. Αυτός είναι κυριότερος λόγος που πρέπει να ζητάμε προσφορά η οποία να περιλαμβάνει και το εργατικό κόστος για την μεταφορά των επίπλων και να εξετάζουμε αν το προσωπικό είναι μόνιμα απασχολούμενο στο γραφείο μετακομίσεων.