Το κόστος μεταφοράς καθώς και το κόστος μετακόμισης εξαρτάτε από πολλούς παράγοντες. Κάποιοι από αυτούς θα αναφερθούν παρακάτω:

  • Η απόσταση μεταξύ του σημείου παραλαβής και του σημείου παράδοσης
  • Η ανάγκη χρήσης ανυψωτικού μηχανήματος (ανυψωτική μετακόμιση) κατά την παραλαβή ή/και κατά την παράδοση
  • Η ύπαρξη έργων τέχνης για μεταφορά τα οποία χρήζουν ειδικής συσκευασίας και μεταχείρισης
  • Η ύπαρξη ογκωδών αντικειμένων όπως πχ ένα πιάνο
  • Η παροχή υλικών συσκευασίας καθώς και η ποιότητα αυτών.

Οι έξτρα υπηρεσίες όπως:

  • Η εργασία για συσκευασία - αμπαλάζ επίπλων και αντικειμένων
  • Η εργασία της αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης επίπλων
  • Η εργασία αποσύνδεσης και σύνδεσης φωτιστικών
  • Η εργασία αποσύνδεσης και σύνδεσης ηλεκτρικών συσκευών


Άρα με βάση τα παραπάνω όταν λαμβάνουμε μια πρόσφορα για μεταφορές ή μετακομίσεις, πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από την ανάλυση ως προς το τι περιλαμβάνει καθώς και το τι είδους υλικά συσκευασίας θα χρησιμοποιηθούν. Υπάρχει σημαντική διαφορά στο κόστος ανάλογα αν κάποιος μεταφορέας  χρησιμοποιήσει φύλα χαρτόνι για την προστασία της οικοσκευής κατά την μεταφορά σε σχέση με κάποιον που χρησιμοποιήσει απλή πλαστική μεμβράνη και σε σχέση με κάποιον μεταφορέα που χρησιμοποιήσει την ειδική πλαστική μεμβράνη που περιέχει κυψελίδες με αέρα.

Εμείς στην μεταφορική Πετρούπολης έχουμε φροντίσει ώστε κάθε προσφορά να συνοδεύεται και από την αντίστοιχη τεκμηρίωση προκειμένου όταν υπάρχει συμφωνία να μην δημιουργούνται προβλήματα.